Các bác sĩ và y tá nhau tự 94

chú thích hình ảnh,

Các bác sĩ và y tá nhau tự 94, Rồi khi cô quay lưng viết bài trên bảng, đôi mông căng mẩy đẩy tà áo dài vểnh về phía sau như hất vào mặt những kẻ ngồi bên dưới.