Chiaki Asou vol.2 / Softcore

chú thích hình ảnh,

Chiaki Asou vol.2 / Softcore, Đố ba dám! Trời… Ông Nghị ngửa mặt cười khanh khách Con nhỏ này nó nghĩ mình đứt đuôi như thằng chồng nó chắc? Ba chỉ giỏi cái miệng.