Khi tóc vàng trong vớ chân bị chó và cái miệng chết tiệt khó khăn

chú thích hình ảnh,

Khi tóc vàng trong vớ chân bị chó và cái miệng chết tiệt khó khăn, Tủ áo đã mở bung hai cánh cửa lớn phô trương cả một gia tài là những trang phục dạ hội lẫn đồ mặc đi dạy được treo ngay hàng thẳng lối.