Slim teen cô gái giả trên một chiếc ghế bành

तस्वीर का शीर्षक ,

Slim teen cô gái giả trên một chiếc ghế bành, Oh! Vậy anh đến đây vì công việc sao? Oh! Không! Tôi đến đây vì gái Nhật… Hả? Anh nói gì… Oh! Xin lỗi! Đúng vậy tôi đến đây vì công việc.