Người da đỏ vài nóng thổi kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Người da đỏ vài nóng thổi kèn, Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Tần Phỉ Tuyết cố ý trở mặt, lạnh lùng nói, Việc này con tự mình xử lý đi.