Đánh cắp những người bạn vợ quần lót và đôi vớ

chú thích hình ảnh,

Đánh cắp những người bạn vợ quần lót và đôi vớ, Em không sao… Hi hi… Thật là hú hồn… Ha ha… Anh cũng sợ vãi cả ra quần… Minh Tạo bật cười.