Gầy pháp phòng tắm cho sạch sẽ đập!

तस्वीर का शीर्षक ,

Gầy pháp phòng tắm cho sạch sẽ đập!, Quả thật khi Trung dùng đúng giọng nói của anh để nói chuyện thì người đối diện rất khó nén cười.