Tuyệt vời, cô gái tóc Vàng!Bao gồm. Liếm...

chú thích hình ảnh,

Tuyệt vời, cô gái tóc Vàng!Bao gồm. Liếm..., Nhưng máu đã sớm ngừng chảy… Trong ánh mắt ngạc nhiên của bà, vết thương đang từng chút chậm rãi khép lại.