Tất cả bạn bè của tôi mẹ nhóm năm điên cuồng

तस्वीर का शीर्षक ,

Tất cả bạn bè của tôi mẹ nhóm năm điên cuồng, Này, tiểu tử, cậu sững sờ cái gì đâu, Vương tổng đang nói chuyện với cậu đấy!.