Double Penetration Đối Xử Với Trinity

chú thích hình ảnh,

Double Penetration Đối Xử Với Trinity, Nôn hết thức ăn rồi đến máu… Thời điểm cả nhà rối loạn nhất thì bên ngoài xuất hiện không ít kẻ bịt mặt hùng hổ vượt rào mà vào.