Đen con ngựa giống chim ăn

chú thích hình ảnh,

Đen con ngựa giống chim ăn, Nét mặt hai cha con lúc này có chút sượng cứng mất tự nhiên vì âm thanh nức nở van xin của phụ nữ không ngừng từ bên trong căn nhà kia vọng ra.