Cảnh sát bị đọa đày hứng bảnh

chú thích hình ảnh,

Cảnh sát bị đọa đày hứng bảnh, Chị nói chuyện giọng rất êm, khi chị cười mắt chị cũng cười theo, dễ gây cảm tình với người đối diện.