Vớ súng giả, ST69

तस्वीर का शीर्षक ,

Vớ súng giả, ST69, Nàng nhoẻn miệng cười, lẩm nhẩm tự trách bản thân rồi vội vã đi thay quần áo.