Người cô gái Lông 2

तस्वीर का शीर्षक ,

Người cô gái Lông 2, Dương duỗi thẳng bàn tay chặt bằm lên lưng theo chu kỳ lên xuống đều đặn phát ra tiếng bập bập.