Á BDSM Nô lệ, huấn Luyện, và làm nhục bởi Chủ tàn bạo ...

chú thích hình ảnh,

Á BDSM Nô lệ, huấn Luyện, và làm nhục bởi Chủ tàn bạo ..., Khánh Phương dù biết mình và anh truyền âm trước mặt người khác như vậy là rất không lịch sự.