Con mập trưởng thành Alexandra

chú thích hình ảnh,

Con mập trưởng thành Alexandra, Cái đó mặc lên trường… cho chết hả? Không phải chết một người, chết cả trường, hi hi… Nếu vậy tối nay mẹ mặc cho con coi đi.