Chọc, và giật lớn

chú thích hình ảnh,

Chọc, và giật lớn, Hồi đó bên nhà ngoại của Linh Nhi là ở bên bờ Vĩnh long còn bên nhà nội của cô thì bên bến bờ Thành Phố Cần Thơ.