Thám tử Khốn Nóng phụ nữ da ngăm trong kinh Doanh Áo

तस्वीर का शीर्षक ,

Thám tử Khốn Nóng phụ nữ da ngăm trong kinh Doanh Áo, Đầu tiên là khách sáo với nhau vài câu, sau đó Thẩm Hạo đi vào vấn đề chính, lấy danh sách trong túi tài liệu ra, đẩy đến trước mặt Lý Mỹ Linh, nhiệt tình nói.