Béo mập mạp Bạn bú c.

chú thích hình ảnh,

Béo mập mạp Bạn bú c., Sáng nay khi Hoàng Bá bên trong dinh thự nhà họ Lê rời đi trong người đã có đủ năm miếng ngọc bội truyền thừa.