Nóng bạn gái trong một nhóm ba

chú thích hình ảnh,

Nóng bạn gái trong một nhóm ba, Sau bốn ngàn năm chôn vùi, trẫm suy ngẫm rất nhiều điều và cũng đã tìm ra đáp án cho câu hỏi ấy.