Vắt sữa là Vui

chú thích hình ảnh,

Vắt sữa là Vui, Lúc này ông Hưng mới rót rượu ra ly, miệng lẩm bẩm khấn gì đó rồi đổ rượu xuống đất, sau đó mới rót rượu ra ly lần nữa trịnh trọng:.