Ba Nóng tóc vàng Đi Hoang dã Nhau Lả

तस्वीर का शीर्षक ,

Ba Nóng tóc vàng Đi Hoang dã Nhau Lả, Bên phải đeo bút lông viết bảng, bên trái đeo phi đao nha… Ha ha… Cả phòng cười vang.