Vô cùng ngon quá lâu tóc cưng DeeDee

तस्वीर का शीर्षक ,

Vô cùng ngon quá lâu tóc cưng DeeDee, Nếu khoảnh khắc cuối đời này mà không có Hội Đạt Bình Hào bên cạnh, Thy Thy thật không biết mình có đủ nghị lực sống tiếp hay không.