Thật mát xa từ độc mẫu vắt sữa dưới bàn

chú thích hình ảnh,

Thật mát xa từ độc mẫu vắt sữa dưới bàn, Mà kể cả bà ấy có tỉnh lại đi chăng nữa thì lúc đó tình hình cũng đã khác rồi… he he… Khác là sao anh? Em cứ yêu tâm.