Rũ phụ nữ da ngăm hút vào một gloryhole

chú thích hình ảnh,

Rũ phụ nữ da ngăm hút vào một gloryhole, Dương còn mơ hồ nhận thấy phía dưới nách có một phần của bầu vú căng thịt đang lấn tràn ra khỏi cạnh sườn.