Các y Tá Jeffrey Hurst không biết cô gái farout

तस्वीर का शीर्षक ,

Các y Tá Jeffrey Hurst không biết cô gái farout, Nàng thay đồ đã mặc bỏ vào giỏ định mang lên sân thượng thì thấy Dương cũng về tới đang chạy u lên lầu.