Nóng Tóc Vàng Trong Quân Đội Camo

chú thích hình ảnh,

Nóng Tóc Vàng Trong Quân Đội Camo, Chỉ đến khi Ngọc Diệp nháo nhác nhìn quanh thì lão Quân mới lặng lẽ dời vị trí để trở về phòng mình.