Êm ả-rập, người yêu

chú thích hình ảnh,

Êm ả-rập, người yêu, Tiếng máy rù rù thêm một lút rồi im bặt, ánh sáng từ đèn pha vụt tắt trả lại màn đêm tối đen chỉ còn đèn đường hắt vào.