Quăn tóc vàng Sữa chó chết trong bị bắt giường

तस्वीर का शीर्षक ,

Quăn tóc vàng Sữa chó chết trong bị bắt giường, Nghe tiếng rên rỉ của Khánh Phương vang lên bên ngoài mà cơ mặt Minh Tạo giật giật như đoán được chuyện gì đó.