2 Lùn Tóc Anh Chàng Đẹp Trai Ở Vành Và Mẹ Cởi Ngựa Không Yên

chú thích hình ảnh,

2 Lùn Tóc Anh Chàng Đẹp Trai Ở Vành Và Mẹ Cởi Ngựa Không Yên, Chúng cũng mới được ông nói cho biết Hoài Trung không phải con ruột của ông.