Les của em chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Les của em chết tiệt, Cha… Còn phi kiếm thì sao? Nói vậy… Cha có phi kiếm chứ? Ha ha… Phi kiếm sao? Không phải từ nhỏ ta đã cho con cầm chơi rồi sao? Cha nuôi mỉm cười.