Chóng Mặt Dokyuu Hoạt HxEros

तस्वीर का शीर्षक ,

Chóng Mặt Dokyuu Hoạt HxEros, Cha… vì sao ngoài đời thật… không ai thấy được có người cưỡi phi kiếm mà bay chứ? Rất ít người đạt ngưỡng Kim đan sao? Hoài Nam hỏi.