Tín tiệc với mấy cái còng và hai cái quái trong thằng khốn

तस्वीर का शीर्षक ,

Tín tiệc với mấy cái còng và hai cái quái trong thằng khốn, Ngọc Diệp một tay ôm mồm, một tay giơ lên huơ huơ như muốn ra hiệu mình vẫn ổn.