Làm và những người khác 4

chú thích hình ảnh,

Làm và những người khác 4, Khánh Phương cũng quan sát tất cả những người đàn ông trong phòng lúc này.