POV thổi kèn và chỗ cạn

chú thích hình ảnh,

POV thổi kèn và chỗ cạn, Có thể đó không phải là tình yêu nhưng chắc chắn nó cũng không phải làm một thứ cảm xúc bình thường.