To và đuôi lợn

तस्वीर का शीर्षक ,

To và đuôi lợn, … Trên lầu một, con cặc to khủng của Dương vẫn hùng dũng đâm òng ọc vào lồn trong lúc hồn vía mẹ nó như sắp lìa khỏi xác….