Á, bồ sau vàng đái

chú thích hình ảnh,

Á, bồ sau vàng đái, Em sao đấy? Lão già sốt sắng… Em không sao… ọe… ọe… Như vậy mà bảo không sao à.