Cảnh sát kiểm tra

chú thích hình ảnh,

Cảnh sát kiểm tra, Cái nhóm của con mất trật tự, la có một tiếng mà cũng giận lẫy nữa hả? Bỏ cái tính đó đi nha! Giận lẫy còn đỡ à, tức như bò đá luôn.