Hai quý cô đây ăn mặc nợ tối đa đeo

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai quý cô đây ăn mặc nợ tối đa đeo, Ha ha… Em gái bị thằng đó chơi rồi bỏ nằm đây… Thật đáng thương… vậy để tụi anh an ủi em đêm nay nha….