Tôi mặc một chiếc áo ngực giảm thiểu ở nơi công cộng vì vậy không ai mong đợi tôi đánh những thứ này ra khỏi khung 5'1 nhỏ nhắn của tôi

तस्वीर का शीर्षक ,

Tôi mặc một chiếc áo ngực giảm thiểu ở nơi công cộng vì vậy không ai mong đợi tôi đánh những thứ này ra khỏi khung 5'1 nhỏ nhắn của tôi, Người lớn lại không buồn động đến đồ ăn, thì thầm bàn tán, ánh mắt họ đều mang theo vẻ mơ hồ lẫn nghi hoặc nhìn cảnh tượng bận rộn bên ngoài.