Hói Đưa Cô Gái Về Cho Cô Ấy Chỗ Đó Và Đã Quan Hệ Cô Ta.

chú thích hình ảnh,

Hói Đưa Cô Gái Về Cho Cô Ấy Chỗ Đó Và Đã Quan Hệ Cô Ta., Không được đâm vào đã làm anh nghẹn vô cùng, nếu không cho anh tiến vào nhất định sẽ làm anh khó chịu ức chế mà chết.