Quân đội các anh trong một nóng tay ba hành động

chú thích hình ảnh,

Quân đội các anh trong một nóng tay ba hành động, Nhìn chồng mải miết cắm cúi gõ phím, bấm chuột Phương Dung lắc đầu ngao ngán rồi lết tấm thân mỏi mệt vào phòng tắm.