Hút thuốc 9

chú thích hình ảnh,

Hút thuốc 9, Chị… chị sẽ không keo cho em đâu, em cũng không thể cắm vào, ngoài trừ hai chuyện đó ra, em muốn như thế nào thì làm như thế ấy đi… a, em nhẹ lại một chút, chị đau quá.