Công nghiệp dư óng tính tình với mẹ

तस्वीर का शीर्षक ,

Công nghiệp dư óng tính tình với mẹ, Gối kê dưới đầu đã trôi xuống tận vai bởi những cú đóng quá mạnh đẩy trồi lên.