Tất dài hơn,

तस्वीर का शीर्षक ,

Tất dài hơn,, Quyên uống một ngụm nước mát, tiện tay châm điếu thuốc rồi thẫn thờ ngồi xuống ghế.