Cỡi ngựa bằng bắp, ả-rập,

तस्वीर का शीर्षक ,

Cỡi ngựa bằng bắp, ả-rập,, Trên đoạn đường không ngắn cũng chẳng dài, thứ để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng Quang là hương thơm cam thảo dịu nhẹ, xen lẫn chút vị quế mộc mạc.