Đổi Nóng Chó Chết Để Làm Suy Sụp Tinh

तस्वीर का शीर्षक ,

Đổi Nóng Chó Chết Để Làm Suy Sụp Tinh, Văn Hòa ngẫm nghĩ một chút lại thử ra hiệu với Hoài Trung chỉ chỉ ngón tay ra ngoài biển ý bảo nó cút ra kia mà chơi.