Nước da đen, thiếu niên nghiêng

तस्वीर का शीर्षक ,

Nước da đen, thiếu niên nghiêng, Dương liên tưởng ngay đến cổ của mẹ, cứ mỗi lần ôm ấp cắn trượt lên đó là mẹ lại run rẩy van lơn rồi giải thoát nhớt khí ra khỏi cửa lồn.