Trẻ thứ

chú thích hình ảnh,

Trẻ thứ, Dâng vợ mình cho người khác nhưng vẫn phải chứng tỏ mình cam tâm tình nguyện.