Chân, kẹo

तस्वीर का शीर्षक ,

Chân, kẹo, Khánh Phương dù biết mình và anh truyền âm trước mặt người khác như vậy là rất không lịch sự.